014 50 10 10
info@verzekeringenbg.be
Lepelstraat 37, 2290 Vorselaar
NieuwsDocumentenNoodnummersMijn dossier
Particulieren
Professionelen
Schade
Offerteaanvraag
Over onsContact

Pensioen

Pensioensparen

Een pensioenspaarverzekering is een levensverzekeringscontract. Het biedt u de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen voor uw pensioen en tegelijkertijd fiscaal voordeel te genieten.

Waarom een pensioenspaarverzekering afsluiten?

De belangrijkste reden is het bedrag van het wettelijk pensioen. Dit volstaat meestal niet om dezelfde levensstandaard aan te houden na uw pensionering.

Wat zijn de voordelen van pensioensparen?

Met een pensioenspaarverzekering (tak 21) geniet u de volgende voordelen:

 • Gewaarborgd rendement
  U weet precies wat uw belegging oplevert op einddatum.
 • Jaarlijks fiscaal voordeel
  30 % op de gestorte premies.
 • Gunstige eindbelasting
  Op uw 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van uw contract dat u afsloot na uw 55 jaar, wordt er een (eenmalige) anticipatieve heffing toegepast op het opgebouwde pensioenkapitaal [1]. De stortingen uitgevoerd na die heffing worden niet belast. 
 • Bijzonder Beschermingsfonds
  U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij).
 • Eventuele winstdelingen
  Toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
 • Flexibele vermogensoverdracht
  Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie.
  Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
 • Mogelijke overlijdensdekking
  U kunt een begunstigde bij overlijden aanduiden.

Sommige verzekeraars stellen voor om pensioensparen te onderschrijven in tak 23. Deze levensverzekeringen bieden een potentieel hoger rendement want ze zijn gelinkt met beleggingsfondsen.

[1] Rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen

Wanneer ontvang ik het gespaarde kapitaal?

De vervaldag van uw contract ligt meestal vast op uw 65e verjaardag. Op dat moment ontvangt u een geldsom bestaande uit de netto gestorte bedragen (zonder instapkosten), de opgebouwde interesten, eventuele winstdelingen, verminderd met de afgehouden belasting.

Bestaat er een plafond voor de fisciale aftrekbaarheid?

Ja, maar dit kan van jaar tot jaar verschillen, naargelang de beslissingen van de regering. Het plafond voor de aftrekbaarheid is minder hoog dan dat van langetermijnsparen, maar blijft toch interessant.

Langetermijnsparen

Langetermijnsparen is een levensverzekeringscontract. Het biedt u de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen voor uw pensioen en tegelijkertijd een fiscaal voordeel te genieten van 30 % op de gestorte premies.

Wat zijn de voordelen van langetermijnsparen?

 • Gewaarborgd rendement
  U weet precies wat uw belegging oplevert op einddatum.
 • Jaarlijks fiscaal voordeel
  30 % op de gestorte premies.
 • Gunstige eindbelasting
  Op uw 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van uw contract dat u afsloot na uw 55 jaar, wordt er een (eenmalige) anticipatieve heffing toegepast op het opgebouwde pensioenkapitaal [1]. De stortingen uitgevoerd na die heffing worden niet belast.
 • Bijzonder Beschermingsfonds
  U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij).
 • Eventuele winstdelingen
  Toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
 • Flexibele vermogensoverdracht
  Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie.
  Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
 • Mogelijke overlijdensdekking
  undefinedundefined
  [1] Rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen.

Bestaat er een plafond voor het fiscaal voordeel?

Ja, maar het plafond is afhankelijk van hetbelastbaar inkomenen varieert dus naargelang uw situatie. Het maximale fiscaal voordeel van langetermijnsparen is echter wel hoger dan dat van pensioensparen! Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt.

Wanneer ontvang ik het gespaarde kapitaal?

De vervaldag van uw contract ligt meestal vast op uw 65e verjaardag. Op dat moment ontvangt u een geldsom bestaande uit de netto gestorte bedragen (zonder instapkosten), de opgebouwde interesten, eventuele winstdelingen, verminderd met de afgehouden belasting.

Groepverzekering

Een groepsverzekering is een verzekering die een werkgever afsluit voor zijn medewerkers. Deze kan verschillende waarborgen omvatten, waaronder pensioensparen, een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, maar ook een hospitalisatieverzekering. Het is echter aan te raden om deze dekking aan te vullen en u voor te bereiden op de voortzetting ervan.

Voortzetting van een hospitalisatieverzekering gelinkt aan een beroepsactiviteit

Wat gebeurt er als u uw job verliest of van werkgever verandert? En als u met pensioen gaat?

Volgens de wet Verwilghen hebt u het recht om de hospitalisatieverzekering afgesloten door uw werkgever individueel voort te zetten. Dit gaat echter vaak gepaard met een aanzienlijke premiestijging, vooral voor 65-plussers. Daarom bieden sommige verzekeringsmaatschappijen een aanvullende hospitalisatieverzekering aan.

Zo geniet u de volgende voordelen:

Dekkingen aanvullend bij de hospitalisatieverzekering van uw werkgever

 • Terugbetaling van de niet-vergoede medische koste
 • Vergoeding van niet-inbegrepen zware ziekte
 • Bijstand in het buitenland

Geen premieverhoging

 • Voorbeeld: u sluit een aanvullende hospitalisatieverzekering af op 35 jaar. Als u met pensioen gaat, wordt uw premie berekend op basis van uw leeftijd bij onderschrijving (35 jaar) en niet op basis van uw pensioenleeftijd (65 jaar).

Voorbeeld: u sluit een aanvullende hospitalisatieverzekering af op 35 jaar. Als u met pensioen gaat, wordt uw premie berekend op basis van uw leeftijd bij onderschrijving (35 jaar) en niet op basis van uw pensioenleeftijd (65 jaar).

Wilt meer info over pensioen of langetermijnsparen?

Onze experts helpen je graag verder
Neem contact op
014 50 10 10
info@verzekeringenbg.be
Lepelstraat 37, 2290 Vorselaar

Professioneel

Onderneming

B&G Verzekeringen

Lepelstraat 37,
2290 Vorselaar
Maandag tot vrijdag:
09u - 12u
Maandag en donderdag
14u - 18u
Buiten deze uren op afspraak
Algemene voorwaardenPrivacybeleidPrivacy instellingen wijzigen
Website door iSmart & Jasper