014 50 10 10
info@verzekeringenbg.be
Lepelstraat 37, 2290 Vorselaar
NieuwsDocumentenNoodnummersMijn dossier
Particulieren
Professionelen
Schade
Offerteaanvraag
Over onsContact

Personeel

Goede medewerkers zijn goud waard!

Een onderneming dankt haar succes aan haar medewerkers. Het is dan ook belangrijk hun risico’s goed in te dekken.

Arbeidsongevallen

Als u personeel tewerkstelt, dan bent u wettelijk verplicht om hiervoor een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven. Maar wat houdt dit precies in?

Wat is een arbeidsongeval?

Niet elk ongeval dat zich voordoet tijdens de werkuren is een arbeidsongeval. Het moet gaan om een ongeval dat zich tijdens en door het werk voordoet en wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt.

Het ongeval dat gebeurt op de normale weg naar en van het werk wordt ook als een arbeidsongeval beschouwd.

Verplichte verzekering

Elke werkgever in ons land dient voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Hebt u personeel in dienst en onderschrijft u geen arbeidsongevallenverzekering, dan wordt u van ambtswege aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) en moet u een bijdrage betalen. Als één van uw werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, zal het Fonds hem of haar vergoeden en vervolgens de schade op u verhalen.

Wat is er gedekt?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt, zoals de naam doet vermoeden arbeidsongevallen van werknemers. Daarnaast zijn ook ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van het werk verzekerd.

Als één van uw werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, dan vergoedt de arbeidsongevallenverzekeraar de kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen en keert hij een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

De vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Belangrijk is wel dat het loon voor de berekening van de vergoeding begrensd wordt tot een maximaal jaarloon (wettelijk plafond). Dit maakt dat werknemers die een hoger loon genieten hun inkomsten sterk zien teruglopen als ze arbeidsongeschikt zijn door een arbeidsongeval. De vergoeding die ze ontvangen wordt immers berekend op een lager loon dan hun werkelijke salaris. U kunt dit opvangen door het gedeelte van het loon dat het wettelijke plafond overschrijdt ook te verzekeren.

Groepsverzekering

Een groepsverzekering zorgt ervoor dat voor (een bepaalde categorie van) uw werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd wordt. Bij onderhandelingen om nieuwe werknemers aan te trekken, is een groepsverzekering zonder meer een belangrijke troef.

Voor wie?

Belangrijk is dat u een groepsverzekering afsluit voor al uw werknemers of voor een duidelijk afgebakende categorie ervan. Kiest u voor een bepaalde groep van werknemers, dan is het belangrijk dat u de anti-discriminatiewetgeving naleeft. Zo mag u bijvoorbeeld niet alle mannen een groepsverzekering toekennen en alle vrouwen niet. Ook een onderscheid op basis van het vroegere verschil in statuut arbeiders-bedienden is niet toegelaten.

Wilt u een bepaald personeelslid iets meer geven, dan kunt u, bovenop de gewone groepsverzekering, een IPT voor loontrekkenden afsluiten.

Hospitalisatie

Een ziekenhuisopname kost handenvol geld. Werkgevers kunnen hun personeelsleden dan ook een zeer aantrekkelijk extralegaal voordeel gunnen onder de vorm van een hospitalisatieverzekering. Wij zetten een en ander voor u op een rijtje.

Meer informatie over verzekeringen voor uw personeel?

Onze experts helpen je graag verder!
Neem contact op
014 50 10 10
info@verzekeringenbg.be
Lepelstraat 37, 2290 Vorselaar

Professioneel

Onderneming

B&G Verzekeringen

Lepelstraat 37,
2290 Vorselaar
Maandag tot vrijdag:
09u - 12u
Maandag en donderdag
14u - 18u
Buiten deze uren op afspraak
Algemene voorwaardenPrivacybeleidPrivacy instellingen wijzigen
Website door iSmart & Jasper